Proje 6 – 100 Yıl sonra Konut

Proje 6 – 100 Yıl sonra Konut

 

Ögretim yıllı          : 4. yıl

Konum                     : Türkiye/Konya/Selçuklu

Toplam alan          : 20.000m2

Bina sayısı              : 9

Proje bilgisi            : Alt kısımda ortak alanlar mevcut, diğer bloklar ise konutlar.

Ögr Üyeleri             : Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TERECİ
                                    Prof. Dr. Mehmet UYSAL
                                    Mim. Murat Menekşe
                                    Arş. Gör. Fatma Nur BACAK

Genel Yaklaşım

Proje, bölgenin iklimi, barınma alışkanlıkları, çevre ilişkileri, alanda bulunan ağaç dokusu, güncel ihtiyaçlar-konfor koşulları, yapım ekonomisi ve rasyoneli gözetilerek geliştirilmiştir. Genel ilke, yerleşmede kentsel canlılığın, sosyal ilişkilerin, doğa-tarım ile ilişkinin ve ekonominin güçlendirilmesine yönelik yaya dostu, erişilebilir ve güvenli fizik-mekânsal çevrelerin oluşturulmasıdır. Basit bir sistem üzerine kurulu olarak çeşitlenen birim konut, blok, örüntü tasarımı ve özel-ortak-kamusal açık alan sistematiği önerinin ana bileşenlerini oluşturmaktadır. 

 

Yerleşim Kararları 

Yerleşme, proje alanı üzerinde yer alan mevcut doğa örtüsü dikkate alarak konumlandırılan ve yerleşmenin omurgası olarak değerlendirilen bir tepecik/ modern höyük; bu omurgaya eklemlenen meydan, sosyal-kültürel donatılar Atölye/Sınıf, Spor Salonu, Kütüphane, Sinema Salonu), ticaret alanları ve yeşil alanları içermektedir. 

 

Komşuluk Birimleri ve Örüntü Tasarımı

 Blok girişleri, güneşten korunaklı oturma mahalleri, çocuk oyun alanları, su öğesi ve tematik ağaç gruplarının yer aldığı avlular, yerleşme sakinlerin ortak olarak kullandıkları alanlardır. Avlular, iç ve dış olarak ayırmak lazım, dış avlular konutlarda yaşayanlara özel birbirleri ile karşılaşacakları ve iletişim kurabilecekleri alanlar olarak önerilmektedir. İç avlular yani omurganın iç kısmında ise insan dışardakilerle veya ev sakinleriyle bir arada faaliyet yapabilecekleri alanlar. 

 

Blok Tipolojileri ve Planlaması 

Yerleşmede 2 farklı blok tipolojisi bir arada kullanılmıştır. Büyük blok dediğimiz, 3 odaya sahip ve alanı daha geniş olan ve küçük blokta, 2 odaya sahiptir. Her katta 4 daire vardır, bunlara hem sosyal mekândan veya otoparktan erişebiliyoruz. Konutların tamamı bir ızgara plan üzerine kuruludur. Her bir konut 25x25m boyutlar içerisinde, her konutun çıkıntısı vardır hem binanın rijitliğini hem de estetiği sağlıyor 

 

Yapım Sistemi 

Konut blokları planlama sisteminin 3 aşamadan oluşmakta, projenin omurgası dediğimiz kabuk sistemi dörtgen uzay kafes şeklinde. Konutlar ise kare şeklinde olduğu için betonarme sistemiyle onu destekleyen ve ilerde depremlere karşı ve kuvvet açısından çelik taşıyıcı.

PAFTA TASARIMI